59 metais prieš Kristų garsusis Romos karvedys Gajus Julijus Cezaris aprašė neįprastą keltų genčių, gyvenusių Vakarų Europoje, Anglijoje ir Airijoje, religinę sistemą. Keltai be galo gerbė tris grupes: ovatus, bardus ir druidus. Ovatai buvo gydytojai ir pranašai. Bardai atlikdavo dainas, deklamuodavo eiles, pasakodavo genties istorijas. Tuo tarpu druidai buvo filosofai, šventikai, astronomai, astrologai bei mokslininkai. Jie patarinėdavo valdovams, atlikdavo teisėjų funkcijas ir buvo taip gerbiami, kad vien pasirodę galėdavo sustabdyti mūšius.

Druidų šventikai atlikdavo ir mediumų, per kuriuos būdavo iškviečiamos mirusiųjų sielos, vaidmenį. Kaip pastebėjo Julijus Cezaris, „pagrindinis druidų doktrinos principas skelbė: sielos nemiršta. Po mirties jos pereina iš vieno kūno į kitą.“

Panaršiusi internete tikrai rasi kiek kitokių pasakojimų apie druidus: čia jie apibūdinami kaip tarp medžių gyvenę žmones, kurie suvokė, jog kiekvienas medis turi ir žmonėms būdingų charakterio savybių. Tiesa vis dėlto kiek kitokia. Garsusis druidų medžių horoskopas neturi nieko bendra su istoriniais druidais. Tiesą sakant, nėra jokių įrodymų, kad šie senovės išminčiai apskritai kūrė horoskopus. Jie patys gyveno pagal Saulės ir Mėnulio kalendorių. Jų metuose buvo 12 arba 13 mėnesių, o para druidams prasidėdavo patekėjus saulei.

Tai kas sudarė garsųjį druidų horoskopą? Ogi XX amžiaus pradžios neodruidai. Bet vien dėl to jo nurašyti neverta: jis parengtas remiantis senovės keltų mitologija, kur medžiai tikrai buvo stipriai siejami su žmonėmis. „Priartėdami prie medžio, mes priartėjame prie šventos būtybės, galinčios mus pamokyti apie meilę ir begalinį davimą. Jis yra vienas iš milijonų būtybių, teikiančių mums orą, mūsų namus, mūsų ugnį. Darbas su medžio dvasia gali suteikti atsinaujinusios energijos, galingo įkvėpimo, gilaus bendravimo“, – taip buvo rašoma ovatų mokymuose. Tad perskaityk šį horoskopą ir įsitikink pati: charakterių ir tipažų panašumų jame iš tiesų nestinga.

Žemiau esančiame sąraše pasirink savo gimimo datą ir spausk ant jos.

Prisijunkite arba diskutuokite anonimiškai
Jūs esate prisijungęs. Diskutuoti anonimiškai.
Diskutuoti anonimiškai arba prisijungti
Skelbti
Diskutuokite